Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Josefina Magnusson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Kolonien 2 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Kolonien 2 med flera i kv Prästen
(Trälleborgs skolområde och bussgata) i Värnamo stad

 

Planförslagets huvudsyfte är att möjliggöra tillbyggnad av Trälleborgsskolan och skapa en större utemiljö till skolområdet samt att förbättra trafiksituationen inom och kring planområdet. 

Planens process

Du har möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter under granskningtiden 13 juni - 12 augusti 2019.
Inkomna synpunkter kommer sammanställas och eventuellt medföra till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar finns att läsa nedan.

Planförslaget har varit ute på samråd. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Kommunen verkar för att planen kan antas tredje kvartalet 2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_granskning_Kolonien 2.pdf 854 kB 2019-06-10 09.57
Planhandlingar_granskning_Kolonien 2.pdf 11 MB 2019-06-10 09.57
Markteknisk miljöundersökning, bilaga1.pdf 3 MB 2019-06-11 16.53
Sol- o skuggstudie_Trälleborg, bilaga 2.pdf 3 MB 2019-06-11 16.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning_Kolonien.pdf 1 MB 2018-11-06 10.36
Plankarta_DP_Kolonien_2_mfl.pdf 676 kB 2018-11-06 10.36
Samrådshandlingar_DP_Kolonien_2_mfl.pdf 5 MB 2018-11-06 10.36

Senast granskad:
2019-06-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter