Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Kristoffer Lideberg

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Helmershus 5:89 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Helmershus 5:89 med flera utanför Värnamo stad.


Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i strandnära läge med närhet till Värnamo tätort. Området planeras med huvudsaklig inriktning för småhustomter, men även för flerbostadshus och möjligheten till en förskola. För att möjliggöra en nybyggnation av bostäder nära vattnet ämnar kommunen lyfta strandskyddet på de ytor som idag är i anspråkstagna. Planen innebär att allmän badplats säkras och att småbåtshamn möjliggörs.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen antas vintern 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-12-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter