Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Henrik Storm

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Havren 2 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Havren 2 med flera (Skolgård vid Exposkolan) i Värnamo stad.


Syftet med detaljplanen är att detaljplanelägga mark för skoländamål som idag har användningen handel. Även gatumark för allmän trafik och busshållplats möjliggörs genom planen. Planområdet är bebyggt med en bollplan och uppfattas som en del av skolgården till Exposkolan.

Planens process

Planförslaget är ute på samråd mellan 20 november till 27 december 2019. Under samrådstiden har du möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Läs mer om hur du ska gå till väga i samrådshandlingarna som finns länkade på denna sida. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Kommunen verkar för att planen blir antagen våren 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_planhandlingar_Havren_2.pdf 981 kB 2019-11-19 08.01
SAM_plankarta_Havren_2.pdf 490 kB 2019-11-19 13.04

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-12-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter