Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Projektledare
Linus Enochson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Laganstråket

Med utgångspunkt ur helhetsförslag på Laganstråket, ska åtgärder genomföras för att lyfta Laganstråket från Ljusseveka i norr till Osudden i söder.

I februari 2016 beslutades det att kommunen ska prioritera och genomföra åtgärder allt eftersom, för att lyfta Laganstråket med utgångspunkt ur utredningen Laganstråket - ett vattenrum genom centrala Värnamo.

Utredningen redovisar ett översiktligt och samordnat utvecklingsförslag för å-rummet som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde. Med andra ord är utredningen ett underlag för framtida planer, projekt,skötsel och åtgärder som ska genomföras längs med Lagan (mellan Ljussevekaleden - Osudden). Läs utredningen under Mer information.


Pågående åtgärder

Åtgärd

Status

Fiskeplattformar,

en vid kolonilotterna vid Åkroken och en vid gång- och cykelbron över Lagan vid Finnvedsvallen

 

Påbörjat

 

 

 

Åkroken - högtillgängligt stråk (LONA-projekt)

 

etapp 1, våren 2017

 

Planeringsuppdrag Osudden (badplats och småbåtshamn)

WC vid badplatsen har blivit VA-ansluten, hösten 2018 vinterbonas toaletten. 

Påbörjat 2016

 

 

 

 

Färdiga och fortlöpande åtgärder

Åtgärd

Status


Belysning av Osuddenrundan

Färdigställt 2018


 

Utegym Tinas ö

 

Färdigställt 2017


 

Utplanering av muddringsmassor vid hundbad Osudden

Färdigställt 2017


 

Skateparken

 

Färdigställt 2017


 

Muddring Lagansutmynning + småbåtshamn

 

Färdigställt 2016


 

Fiskens dag 2016

 

Färdigställt 2016


 

Grillhus söder om järnvägen

 

Färdigställt 2015

 

Standardbänkar och campingbord, Osuddenrundan

Färdigställt 2015Projekt Bänkarnas stad

Fortlöpande

Kontinuerlig röjning längsmed Lagan

Fortlöpande

 

Senast granskad:
2019-10-30

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter