Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-12-19

Granskning av planändringsförslag för Draken 1 i kv. Drabanten med flera i Värnamo stad

Planförslaget för fastigheten mellan Vråenvägen och Vädursvägen i Värnamo är ute på granskning mellan 20 december 2019 till 20 januari 2020. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 20 januari 2020.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådsskedet. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.


Granskningshandlingar finns att läsa på sidan Förslag till ändring av detaljplan för Draken 1 i kv. Drabanten med flera.

Senast uppdaterad:
2019-12-19