Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-11-28

Vi är en av årets teknikkommuner

Under våren 2019 genomfördes undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. Undersökningen har beställts av 102 kommuner, och rapporten som nyligen släpptes visar att Värnamo kommun ligger väldigt bra till.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Resultatredovisningens områden är:

· gator och vägar

· parker och lekplatser

· vatten och avlopp

· avfall och avfallshantering

· kommuninformation och kommunkontakter.

Extra roligt är att Värnamo är en av de kommuner som sammantaget har störst andel nöjda kunder, det vill säga vi är en av årets teknikkommuner.

Här kan du läsa hela rapporten på SKLs hemsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2019-11-28