Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-10-03

Granskning av planförslag för del av Värnamo 14:2 i Värnamo stad

Planförslaget för ett område i Karlsdal i Värnamo stad är ute på granskning mellan 4 oktober 2019 till 1 november 2019. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 1 november 2019.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådsskedet. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.


Granskningshandlingar finns att läsa på sidan Förslag för del av Värnamo 14:2.

Senast uppdaterad:
2019-10-03