Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-09-10

Förslag om ändrade va-avgifter

Tekniska utskottet gör sin årliga justering av avgifterna för vatten och avlopp och föreslår en del förändringar från och med 1 januari.

- Vi har sett att det finns en obalans i fördelningen av kostnaderna. Vi vill ha en ny taxa som är mer rättvis för konsumenterna. De nya avgifterna innebär att en del konsumenter får betala något lägre avgifter medan andra kan få betala mer än tidigare, säger Gottlieb Granberg, ordförande i tekniska utskottet.

Förslaget gäller både förbrukningsavgiften och avgiften för den som bygger nytt.

Större andel fast avgift

Tidigare har den som bor i flerfamiljshus proportionerligt betalat mer för va-tjänsterna än till exempel villaägarna.

- Vi vill ändra förhållandet mellan fasta och rörliga avgifter så att den fasta delen blir större jämfört med tidigare. Det speglar kommunens kostnader på ett bättre sätt, då va-verksamheten har en hög andel fasta kostnader, säger Antti Vähäkari, va-chef i Värnamo kommun.

Den som bygger nytt får från 1 januari räkna med att vara med och bekosta en större del av kommunens kostnader för utbyggnad av vatten och avlopp än tidigare. Den nuvarande taxan täcker 60 procent av ut byggnaden, den föreslagna nya taxan täcker 80 procent av kostnaden.

Så förändras taxorna

För en normalvilla innebär den nya förbrukningsavgiften en ökning med drygt 150 kronor om året. För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter sänks kostnaden med drygt 10 000 kronor per år.

Anläggningsavgiften höjs med 23 766 kronor till 185 700 kronor för en normalvilla och med 77 309 kronor till 563 700 kronor för ett flerfamiljshus med cirka 15 lägenheter.
Tekniska utskottet föreslår också en generell höjning av taxan med tre procent jämfört med 2019 års taxa.

Kommunfullmäktige kommer att ställning till förslaget om nya avgifter senast i november i år.

Fakta: ”Normalvilla” och flerfamiljshus

Det vi kallar normalvilla i den här texten är ett så kallat Typhus A. Det är en enfamiljsbostad med våningsyta på 150 kvadratmeter, tomtyta på 800 kvadratmeter och en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter.

Det flerfamiljshus vi använder som exempel är ett så kallat Typhus B, en byggnad med 15 lägenheter, sammanlagd våningsyta på 1 000 kvadratmeter, en tomtyta på 800 kvadratmeter och en årlig vattenförbrukning på 2 000 kubikmeter.

Definitionen är gjord av Fastighetsägarnas Riksförbund.

Senast uppdaterad:
2019-09-10