Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-06-23

Granskning av planförslag för verksamhetsområde Bredasten etapp 3 mellan väg 27 och Europaväg 4 

Planförslaget för del av fastigheten Nöbbele 7:2 med flera är ute på granskning mellan 24 juni 2019 -23 augusti 2019. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 23 augusti 2019.

Under första granskningsskedet har synpunkter kommit in som innebär större ändringar i planförslaget. Det innebär att förslaget skickas ut på en ytterligare granskning. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.


Granskningshandling 2 finns att läsa på sidan Förslag för del av Nöbbele 7:2 med flera.

Senast uppdaterad:
2019-06-23