Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-01-31

Granskning av planförslag för området söder om Värnamo sjukhus

Planförslaget för del av fastigheten Mossle 16:20 är ute på granskning mellan 1 februari 2019 till 4 mars 2019. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 4 mars 2019.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådsskedet.. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.

Granskningshandlingar finns att läsa på sidan Förslag för del av Mossle 16:20.

Senast uppdaterad:
2019-01-31

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp