Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-12-13

Planförslag för område norr om Fräkenvägen

Planförslaget för del av fastigheten Västhorja 12:5 är ute på granskning mellan 14 december 2018 till 28  januari 2019. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 28 januari 2019.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådstiden. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.

Granskningshandlingar finns att läsa på sidan Förslag för del av Västhorja 12:5.

Senast uppdaterad:
2018-12-14

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp