Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-11-23

Rätt svar på tipsfrågorna på Pålslund

Tack alla ni som besökte vårt öppna hus på Pålslund i lördags. Här kommer rätt svar på frågorna i tipspromenaden.

Fråga 1

Pålslunds Reningsverk är en BIO-P anläggning, BIO står för biologisk men vad står P:et för?

1 - Fosfor

Fråga 2

Hur många liter vatten beräknas en invånare i Värnamo kommun göra av med på en dag?

X - 150 liter

Fråga 3

Det är tre saker som hör hemma i avloppet, Vilka?

2 - Kiss, bajs och toalettpapper

Fråga 4

Värnamo kommun har en vision, vilken?

2 - Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035

Fråga 5

Värnamo kommun har en befolkningsmängd på 34 206 (2017 års siffra), hur många personer är anslutna till det kommunala avloppssystemet?

1 - 28 518 st

Fråga 6

Reningsverket har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Det är framför allt tre ämnen som kontrolleras och rapporteras in om det skulle avvika i analyserna.

Vilka ämnen är det?

2 - BOD7, fosfor och kväve

Fråga 7

Centrifugeringen är det sista slambehandlingssteget, slammet läggs på Stomsjö återvinningsgård för sluttäckning av deponin. Hur mycket slam produceras på Pålslund per år?

X - Cirka 2000 ton

Fråga 8

Ledningsnätet i kommunen är stort, det finns dagvattenledningar och dricksvattenledningar samt spillvattenledningar. I spillvattenledningarna går avloppsvattnet till reningsverken runt om i Värnamo. Hur många meter är totalt spillvattenledningarna i kommunen?

2 - 332 398 meter

Fråga 9

Hur många liter spillvatten passerar Pålslunds reningsverk om året?

1 - 2 000 000 000 liter

Fråga 10

Hur många ton fosfor tas bort varje år på Pålslunds reningsverk?

1 - 12 ton

Skiljefråga: 94 stycken tops

Senast uppdaterad:
2018-11-23

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp