Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Sotning

Värnamo kommun har valt att upphandla sotning av Skorstens­fejarmästarna Syd AB. Om du vill att någon annan ska sota din fastighet kan du ansöka om dispens för detta.

Vad ska sotas?

Alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler ska sotas. Undantaget är de förbränningsanordningar som är till enbart för eldning av gas. Vid sotning tar man bort brännbara beläggningar för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.  

Exempel på förbränningsanordningar som ska sotas:

  • värmepanna som eldas med ved, pellets, flis, olja eller gas
  • köksspisar som eldas med fasta bränslen
  • eldstäder
  • imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Köksfläkten behöver inte sotas

Imkanalen, det vill säga köksfläkten i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen göras ren med jämna mellanrum. Det är fastighetsägaren som ansvarar för rengöring av imkanalen. Rengöring av imkanal kan ge rätt till rutavdrag. 

En anläggning som inte används behöver inte sotas

En anläggning som inte används behöver inte sotas. Detta ska dock meddelas till skorstensfejarmästaren i din kommun. Innan anläggningen börjar användas igen ska en brandskyddskontroll göras.  

Hur ofta ska det sotas?

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska sotas (frister).

Du kan själv välja om du vill att det ska sotas oftare men då gäller inte taxan utan då kommer du överens om ett pris med den person som utför arbetet. Sotning som sker utöver den obligatoriska sotningen kan ge rätt till rutavdrag. Det gäller även för rengöring av imkanal (köksfläkt) i privatbostad.  

Vad kostar sotningen?

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutar om taxan (priset) för sotningen. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner. 

Vem får sota?

Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av Värnamo kommun. Sotaren håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags. Du kan själv välja någon annan sotare men måste då ansöka om dispens för annan behörig sotare. Du kan också välja att sota själv.

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter