Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Källsortering och återvinning

Tillsammans kan vi förbättra miljön genom att återanvända, källsortera och återvinna. Sopor är ett stort miljöproblem samtidigt som sorterade sopor kan vara värdefulla resurser.

Dina inköp idag blir dina sopor i morgon

Varje inköp du gör påverkar miljön på andra delar av vår jord, från det att varan tillverkas, transporteras, används till att den kasseras. För miljöns bästa måste vi försöka att minska våra avfallsmängder, genom att dra ner på våra inköp och vårda och reparera våra saker. De saker du inte köper behöver du inte heller göra dig av med.

Viktiga råvaror som olja, metaller och mineral på vårt klot håller på att ta slut. Blandade sopor är ett stort miljöproblem men sorterade sopor är användbara resurser.

Återanvänd, sortera och återvinn

Bäst för miljön är att återanvända sakerna igen. Går de inte att återanvända är det bra om materialet kan komma till nytta igen. Ett rent insamlat material är en värdefull råvara som kan användas på nytt i tillverkningsledet. Genom att sortera material i rena fraktioner vid återvinningscentraler och återvinningsstationer bidrar du till att energiförbrukningen minskar och naturresurser sparas.

Metallåtervinning ger en energibesparing på 75-95 procent jämfört med att framställa ny metall från malm. Plast som lämnas för återvinning sparar energi, men också på jordens oljetillgångar. El-avfall behöver lämnas in för att farliga ämnen ska tas om hand. Metaller, plast och glas kan återvinnas. Förutom miljönyttan sparas även energi och naturresurser.

Avfall kan ställa till med stor skada

Att allt brinner är en ohållbar slogan. Att lägga återvinningsbart material i sopkärlet eller lägga det i en container som brännbart material är slöseri med resurser eftersom det bara ger energi en gång. Dessutom måste den farliga askan deponeras.

Det är ännu värre att lägga en återvinningsbar eller brännbar produkt på deponi. Då kommer den aldrig till nytta igen. Allra värst är det om farliga ämnen slängs i soppåsen eller i avloppet. Då skadar de närmiljön och oss själva.

Se till att varor och kemikalier som du vet eller misstänker är farliga inte hamnar i avloppet eller i soppåsen. Hushåll kan lämna farligt avfall till miljöstationen på Stomsjö återvinningscentral eller lämna till miljöbilen i samband med kommunens mobila insamling vår och höst. När det farliga avfallet tas om hand på rätt sätt riskerar det inte att skada miljön. 

Välkommen till någon av våra återvinningscentraler.

Förpackningar och returpapper kan du även lämna på någon återvinningsstation.

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter