Grundskolor

I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 3 900 elever.

Du kan läsa mer om respektive skola genom att klicka på skolans namn.

Värnamo kommuns grundskolor fördelade på ort

Grundskolor i Bor

Borbackaskolan

Bors skola

Grundskolor i Bredaryd

Bredaryds skola

Grundskolor i Forsheda

Forsheda skola

Hanahöjskolan

Grundskolor i Fryele

Fryele skola

Grundskolor i i Gällaryd

Gällaryds skola

Grundskolor i Horda

Horda skola

Grundskolor i Hånger

Hånger skola

Grundskolor i Kärda

Kärda skola

Grundskolor i Lanna

Lindens skola

Grundskolor i Rydaholm

Rydaholms skola

Grundskolor i Tånnö

Tånnö skola

Grundskolor i Värnamo

Apladalsskolan

Enehagens skola

Gröndalsskolan

Mossleskolan

Rörstorpsskolan

Trälleborgsskolan

 

 

Granskad 2017-03-01
av Anna Grunditz

Skriv ut