Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola eller på fritidshem.

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller fristående regi. 

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola eller fritidshem.

  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg.

  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet av arbete med barn.

  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

Ansök om plats

För att få plats i den pedagogiska omsorgen anmäler du ditt barn till barnomsorgskön. Ansökan görs via e-tjänsten Dexter barnomsorg eller genom att kontakta kommunens placeringsassistenter. 

Granskad 2017-02-09
av Anna Grunditz

Skriv ut

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
331 83 Värnamo
0370-37 72 25 expedition
0370-37 70 00 växel
barn-och-utbildning@varnamo.se

Besöksadress
Tingshuset, Kyrktorget
Värnamo