Folke Truedsson, Diagonal

Museer, gallerier och konst

I kommunal regi ordnas utställningar med konst, konsthantverk eller aktuella ämnen i Kulturhuset Cupolens entré. I kommunen finns flera olika konstinrättningar om du vill titta på konst, länkar finns under mer information på sidan. Längre ner finns även information om den offentliga konsten i Värnamo.

Konsthallen Blickfånget

Blickfånget har varit Kulturhuset Cupolens utställningslokal fram till årsskiftet 2014-15 då den försvann för att ge plats åt en större entré. 2015 hade vi tillfälligt utställningsverksamheten i Gummifabriken i Värnamo men pga ombyggnationen blir det inga utställningar fram till september 2017. Mindre utställningar i biblioteket och foajén i Kulturhuset Cupolen är fortfarande möjligt.

Ny konsthall i Gummifabriken

15-24 september 2017 invigs Gummifabriken och då även vår nya fina konsthall, nya Blickfånget, som kommer att ligga i entréhallen, utanför livesalens foajé på entréplan.

Vill du ställa ut hos oss?

Du som vill ställa ut kontaktar kultursekreteraren eller kulturpedagogen, se sidans kontaktinformation. För utställning i Blickfånget gäller endast professionella konstnärer, då vi vill stödja dem i sitt yrkesutövande. Men även lokala amatörkonstnärer/konsthantverkare får ställa ut i Cupolens foajé och Stadsbiblioteket. Den möjligheten kommer även att finnas i Gummifabriken efter flytten. Riktlinjer för utställningar finner du under mer information.

Aktuella utställningar i Cupolen

Vem är hen?

23 mars - 20 april
Utställningen är en del av kommunens Agenda 2030-vecka. Utställningen handlar om sju personer som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen och kallar sig hen.

Offentlig konst

Under våren 2013 har Kulturförvaltningen utarbetat en ny konstfolder över den offentliga konsten i och runt Värnamo, den uppdateras kontinuerligt. 

Det finns ett rikt utbud av offentliga gestaltningar med skulpturer av Arne Jones, Bror Marklund, Carl Magnus, Kajsa Mattas med flera. Den uppdateras efterhand och finns i tryckt form på biblioteket och Turistbyrån. Kultursekreteraren är ansvarig för den offentliga konsten.

Skötselplan för den offentliga konsten tas fram varje år. Där ingår tvätt, renoveringar, utplacering av konstverk, belysning mm.

Klicka för att öppna konstbroschyren

Kommunen har även offentlig konst i Värnamo Gummifabrik, med konstnärliga gestaltningar av Stefan Johansson och Kajsa Mattas. Gummifabriken kommer att få ytterligare 3 gestaltningar av Carl Rickard Söderström, Malin Bogholt och David Svensson. Det finns mycket konst i Gummifabriken att titta på som ägs av kommunen, se konstfoldern för Gummifabrikens konst under mer information till höger på sidan. Värnamo Kommun tillämpar 1% regeln, vilket innebär att 1% av ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad går till konstnärlig gestaltning.

Stigande Spiral på Flanaden

Skulpturen Stigande Spiral av konstnär Pål Svensson invigdes den 3 september på Flanaden. Se ett klipp från invigningen på Flanadenlänk till annan webbplats.

Stigande Spiral är det senaste tillskottet av offentlig konst i Värnamo och är en vacker skulptur i diabas som vi är mycket stolta över att få! Skulpturen är donerad av Karl-Erik Johansson, tidigare ägare/chefredaktör på Värnamo Nyheter. Invigningen av Stigande SpiralPDF

Granskad 2017-04-19
av Pauline Blom

Skriv ut