Nydala klosterkyrka

Kulturhistoria, kulturarv, digitalt kulturarv

Välkommen till portalen Värnamo kommuns digitala kulturarv. Portalen erbjuder information om intressanta kulturmiljöer, kulturarv, fornlämningar, arkeologiska undersökningar, GIS-kartor, bilder och artiklar om kulturarvet i Värnamo kommun.

Samverkansprojekt museinod i Gummifabriken

Jönköpings läns museum har i uppdrag att synliggöra kulturarvet ute i länet. 2016 startade projektet där Värnamo kommun och Jönköpings läns museum samverkar för att hitta formerna för den museinod som ska skapas i Gummifabriken. Projektledaren har träffat personer som har intresse av och vill vara delaktiga i processen och bl.a. haft en kväll för föreningar och allmänhet för diskussioner. Under mer information finns en sammanställning från kvällen samt frågeställningar och svar från grupparbetet.

Noden invigs i samband med Gummifabrikens invigning den 15-24 september 2017.

Digitalt kulturarv

Syftet med att digitalisera kulturarvet är att på ett samlat, enkelt och lättöverskådligt vis presentera och informera om kommunens kulturarv och kulturmiljöer i en digital form. Den digitala plattformen utgör ett arkiv över kommunens kulturarv och kulturmiljöer. Informationen uppdateras kontinuerligt och kan användas av alla som är aktiva på Värnamo kommuns hemsida.

Målgrupper

Det digitala kulturarvet är tillgängligt för allmänheten och kan användas av olika målgrupper, t.ex. skolor, funktionsnedsatta, hembygdsforskare, nyinflyttade och utflyttade Värnamobor. Informationen riktas även till turister och entreprenörer inom turistnäringen. Dessutom kan informationen även användas av myndigheter och organisationer som arbetar med frågor och ämnen som berör kulturmiljöer och kulturarv.

Ämnesuppdelning och GIS

Databasen är uppdelad i olika ämnen, bl.a. Värnamo kommuns historia, kulturmiljöer, byggnadsminnen, immateriellt kulturarv, industriellt kulturarv, museer, hembygdsföreningar och kulturarv i pågående projekt. Det finns även en GIS-databas under uppbyggnad med kartor för olika teman, t.ex. kulturmiljöer, industriellt kulturarv, konst och kultur. I GIS-databasen ska information länkas till kartor, texter och bilder.

Rapporter och utredningar

Dessutom finns det även rapporter och utredningar som omfattar kulturmiljöer och kulturarv. Till exempel har Jönköpings läns museum under åren genomfört olika ärenden och uppdrag inom Värnamo kommun. I den digitala plattformen finns rapporter och utredningar om olika kulturmiljöer i Värnamo kommun. Du kan även läsa mer om kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader i "Värt att värna i Värnamo" av Jönköpings länsmuseum och information om riksintressen i Värnamo kommun, av länsstyrelsen i Jönköpings län.

Värnamo Kommuns kulturhistoria

I underrubrikerna i menyn hittar du också information om byggnader, bebyggelseregistret, fornlämningar, kulturhistoriska lämningar, Hembygdsföreningar i kommunen, Värnamo Kommuns historia (stad och landsbygd), geografi, kulturarv, kulturmiljövård och kulturmiljölagen.

Granskad 2017-04-13
av Cecilia Gustavsson

Skriv ut