Konstnärligt uppdrag

Gångväg Rörstorp-Vandalorum

Värnamo kommun har bjudit in yrkesverksamma konstnärer och formgivare att anmäla intresse för konstnärligt gestaltningsuppdrag för gångvägen mellan tågstationen Rörstorp och konst- och designmuseet Vandalorum.

Promenaden ska bli en upplevelse

Vi har sökt konstnärlig hjälp med att permanent gestalta 1,2 km av stråket så att det binder samman tågstationen med Vandalorum och gör promenaden till en upplevelse. Därigenom hoppas vi dels locka nya grupper av besökare till Vandalorum, dels att de som i dag tar bilen dit istället ska välja tåget i större omfattning. Stråket fungerar även som gång- och cykelväg mellan östra delarna av Värnamo och det expansiva området Bredasten vid E4:an.

Processen

Juryn kommer att välja tre stycken konstnärer/formgivare som får presentera sitt förslag genom varsin skiss. Av dessa tre väljs sedan en skiss som ska produceras. Resultatet kommer på plats under 2018.

Vandalorum

Foto: John Nelander/Vandalorum

Granskad 2017-02-16
av Pauline Blom

Skriv ut