Talböcker

Vem får låna talböcker?

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Den är till för dig med en läsnedsättning. Det finns talböcker för både barn och vuxna. Kontakta biblioteket om du vill bli talbokslåntagare. Du behöver inte något intyg.

Några exempel på läsnedsättningar:

Syn- eller hörselskada
Rörelsehinder
Utvecklingsstörning
Läs- och skrivsvårigheter
Tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
Kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD, demenssjukdomar eller psykiska funktionsnedsättningar

Talbok eller ljudbok?

Skillnaden mellan talbok och ljudbok är juridisk och innebär att en ljudbok får lånas av alla medan talboken bara får lånas av den som har en läsnedsättning.

Talböcker

Talböcker görs i ett MP3-format som kallas för DAISY. DAISY-formatet tillåter dig att välja läshastighet, förflytta dig mellan olika kapitel i boken och lägga in bokmärken. Ofta ryms hela boken på en cd-skiva vilket gör det enkelt att hantera. Du läser talböcker i en spelare, dator, surfplatta, eller mobiltelefon som kan spela upp MP3-filer. Det finns också talböcker som har både text och ljud. Då läser du och lyssnar på boken via dator eller surfplatta. För att läsa en e-textbok behöver du en PC.

DAISY-spelare

Om du har en synnedsättning har du möjlighet att få en spelare som fritt hjälpmedel från Syncentralen, då behövs remiss från ögonläkare. Vid annan funktionsnedsättning kan Hjälpmedelscentralen låna ut spelare, då behövs remiss från exempelvis en arbetsterapeut.

Låna

Vill du låna talböcker kontaktar du biblioteket så hjälper vi dig. Du kan antingen låna själv eller få talböckerna hemskickade.

Egen nedladdning

Du som är talbokslåntagare kan själv ladda ner de böcker du vill lyssna på. Kontakta biblioteket för information.

Granskad 2017-02-01
av Åsa Ekblad

Skriv ut