Vägarbeten och avstängningar

Här under visas kortfattad information om pågående vägarbeten och tillfälliga avstängningar av allmän plats. 

Flera avstängningar för biltrafik i centrum

Under mars och april kommer det att vara avstängt för biltrafik på bland annat delar av Köpmansgatan och viadukten.

  • En del av Köpmansgatan är helt avstängd för biltrafik 9 mars till och med 30 april.
  • 13 - 31 mars kommer hela Köpmansgatan att vara avstängd för genomfartstrafik och det gäller även viadukten samt Luddögatan, Myntgatan och delar av Lasarettsgatan.
  • Korsningen Köpmansgatan/Luddögatan/Myntgatan kommer att vara helt avstängd 13 - 31 mars.

Avstängningarna beror på att vi byter ut vattenledningarna för dricksvatten till övre delen av staden. Arbetet kommer vara klart till sommaren.

Kontaktperson:

Andreas Söderqvist, arbetsledare: 0370-37 70 76länk till annan webbplats
andreas.x.soderqvist@varnamo.se

karta

Här kommer det vara stängt för genomfartstrafik.

karta

Här kommer det att vara avstängt för fordonstrafik.

Vatten- och avloppssanering i Kärda

Tekniska förvaltningen bygger om det kommunala vatten- och avloppsnätet i Lillvägen, samt de första 50 meterna av Hembygdsvägen från Kärdavägen räknat.

  • Byggstart i början av januari 2017.
  • Byggtiden beräknas till ca 2 månader. Framkomligheten för trafikanter och
    boende i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Missfärgat dricksvatten kan förekomma under byggtiden. Detta beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning av vattnet vid saneringsarbetena. Låt kranen stå fullt öppen i några minuter så åtgärdas problemet i de flesta fall. Det kan även vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten.

Kontaktpersoner:

Lars Fälth, projekteringsingenjör/projektledare: 0370- 37 72 26

Adam Rising, arbetsledare: 0370- 37 79 51

Nya busshållplatser på Lagastigen

För att bemöta ändringar av linjetrafiken i Värnamo stad så bygger tekniska förvaltningen två hållplatser på Lagastigen, i höjd med Enehagens skola. Södra sidan av Lagastigen kommer att kompletteras med en permanent fickhållplats med plats för två bussar. På norra sidan av Lagastigen kommer det att byggas en provisorisk hållplats i samband med befintlig refug. Denna hållplats kommer att användas tills man 2017 bygger ut en permanent fickhållplats även på den sidan. Arbetet påbörjas i  november 2016.

Kontaktpersoner:

Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör: 0370-37 71 51
Adam Rising, arbetsledare: 0370-37 79 51

Ny gång- och cykelväg på Smultronvägen

Tekniska förvaltningen förbättrar det kommunala gång- och cykelvägnätet genom att bygga om delar av befintlig gata längs med Smultronvägen. Utformningen har tagits fram för att skapa säkrare och mer attraktiva cykelstråk. Gatan kommer utformas delvis med cykelfält och delvis med gång- och cykelväg. Arbetet påbörjas under 2016.

Granskad 2017-03-08
av Ingela Zander

Skriv ut