Vägarbeten och avstängningar

Här under visas kortfattad information om pågående vägarbeten och tillfälliga avstängningar av allmän plats. 

Flera avstängningar för biltrafik i centrum

Vi fortsätter arbetet med att byta vatten­ledningar i centrala Värnamo. Viadukten och Åbron kommer att vara helt avstängda för motor­fordons­trafik. Även på Köpmans­gatan, Luddö­gatan, Mynt­gatan och Lasaretts­gatan kommer det att vara avstängningar.

Grävnings­arbeten fortsätter att påverka fram­komlig­heten i centrum. Nu gräver vi på Luddögatan, Pilgatan och Köpmans­gatan. Det innebär bland annat att du inte kan köra över viadukten eller Åbron, och inte heller på Köpmansgatan mellan Flanadenhuset och Scandic. De här avstängningarna gäller fram till 10 april. Eventuellt kan Myntgatan och viadukten komma att öppnas tidigare.

Avstängningarna beror på att vi byter ut vatten­ledningarna för dricksvatten till övre delen av staden. Arbetet kommer vara klart till sommaren.

Har du frågor eller synpunkter så är du välkommen att kontakta:

Andreas Söderqvist, arbetsledare: 0370-37 70 76länk till annan webbplats
andreas.x.soderqvist@varnamo.se

Karta avstängning april

Här ser du vilka vägar som kommer att drabbas av avstängningar.

Vatten- och avloppssanering i Kärda

Tekniska förvaltningen bygger om det kommunala vatten- och avloppsnätet i Lillvägen, samt de första 50 meterna av Hembygdsvägen från Kärdavägen räknat.

  • Byggstart i början av januari 2017.
  • Byggtiden beräknas till ca 2 månader. Framkomligheten för trafikanter och
    boende i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Missfärgat dricksvatten kan förekomma under byggtiden. Detta beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning av vattnet vid saneringsarbetena. Låt kranen stå fullt öppen i några minuter så åtgärdas problemet i de flesta fall. Det kan även vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten.

Kontaktpersoner:

Lars Fälth, projekteringsingenjör/projektledare: 0370- 37 72 26

Adam Rising, arbetsledare: 0370- 37 79 51

Nya busshållplatser på Lagastigen

För att bemöta ändringar av linjetrafiken i Värnamo stad så bygger tekniska förvaltningen två hållplatser på Lagastigen, i höjd med Enehagens skola. Södra sidan av Lagastigen kommer att kompletteras med en permanent fickhållplats med plats för två bussar. På norra sidan av Lagastigen kommer det att byggas en provisorisk hållplats i samband med befintlig refug. Denna hållplats kommer att användas tills man 2017 bygger ut en permanent fickhållplats även på den sidan. Arbetet påbörjas i  november 2016.

Kontaktpersoner:

Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör: 0370-37 71 51
Adam Rising, arbetsledare: 0370-37 79 51

Ny gång- och cykelväg på Smultronvägen

Tekniska förvaltningen förbättrar det kommunala gång- och cykelvägnätet genom att bygga om delar av befintlig gata längs med Smultronvägen. Utformningen har tagits fram för att skapa säkrare och mer attraktiva cykelstråk. Gatan kommer utformas delvis med cykelfält och delvis med gång- och cykelväg. Arbetet påbörjas under 2016.

Granskad 2017-04-05
av Ingela Zander

Skriv ut