Blomlådor som farthinder

Blomlådor placerade på gatan är ett alternativ för att minska höga hastigheter i bostadsområden. Att sätta ut blomlådor kan öka säkerheten för de boende och framförallt för de lekande barnen.

Hur går jag tillväga?

Diskutera med dina grannar om det finns intresse för blomlådor i ditt område. Läs igenom reglerna för utplacering av blomlådor under rubriken Mer information.

Fyll i ansökan som finns att ladda ned under rubriken Blanketter. Ifylld ansökan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskad 2017-02-03
av Christin Granberg

Skriv ut