2017-04-20

Viktig information till kommuninvånare som använder enskild dricksvattenbrunn

Om du har problem med sinande brunn
Det är du själv som fastighetsägare som ansvarar för vattentillgången i din enskilda brunn.

Några tips för dig med egen brunn och dåligt med vatten

  • Rensa och fördjupa din befintliga brunn
  • Borra en ny djupare brunn. Kontakta en brunnsborrare.
  • Samarbeta med dina grannar om de har en brunn med god vattentillgång och vattenkvalité.
  • Köp eller hyr vattentankar/större  kärl för lagring av dricksvatten. Kärlen kan sedan fyllas på vid behov.  Observera att det inte är säkert att räddningstjänsten kan hjälpa till med utkörning av dricksvatten och då får du köpa den tjänsten av ett fraktbolag eller köra själv från ett anvisat kommunalt tappställe.
  • Anslut fastigheten till kommunalt  vatten om det finns möjlighet till det. Detta förutsätter givetvis att det  finns kommunalt vatten i närheten och att det inte finns hinder för anslutningen, till exempel mark- eller kapacitetsfrågor.


Tekniska förvaltningen

Publicerad 2017-04-21
av Anita Andersson

Skriv ut