2017-03-13

Renspolning av vattenledningsnätet i Kärda, Värnamo kommun

Svapipe AB kommer under v.12 utföra renspolning av attenledningsnätet i Kärda på uppdrag av Värnamo kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut
i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet
avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten
i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området
där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka
eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man
låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att
få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är
renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera!
Problem med missfärgat vatten kan förekomma även
utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i början av måndag 20/3 och pågå till torsdag
23/3. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs
kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information
uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen.
För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. Kommunen kommer
ställa ut vattentankar på följande ställe: Skolan, församlingshemmet och på Hembygdsvägen där vatten kan hämtas.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Värnamo kommun, Tekniska förvaltningen:

Johan Virdung Telefon nr: 0370-377384

Svapipe AB

Jan-Eric Johansson Mobil nr: 0733-69 36 03

Håkan Jakobsson Mobil nr: 0733-69 36 02

Publicerad 2017-03-15
av Anita Andersson

Skriv ut