2016-11-30

Tidplanen för ombyggnaden av Gummifabriken gäller

Det har uppstått en tvist mellan generalentreprenören för ombyggnaden av Gummifabriken Tage & Söner och underentreprenören Bravida. Detta innebär att en del av arbetet just nu ligger nere.

Det kommunala industrifastighetsbolaget, VKIAB, som äger Gummifabriken, är inte inblandad i tvisten. VKIAB är tydliga gentemot generalentreprenören med att tvisten inte får fördröja färdigställandet av Gummifabriken och att den uppdaterade tidplan som fastställdes för två veckor sedan fortfarande gäller.

- Vi följer noga utvecklingen. Även om VKIAB som byggherre inte är inblandad i tvisten så tar det här naturligtvis både tid och kraft från vår sida. Vi hoppas på en snabb lösning av problemet så att bygget kan fortsätta igen enligt tidplanen, säger Tobias Hörnqvist, vd för VKIAB.


Publicerad 2016-11-30
av Annette Petersson

Skriv ut