2017-02-28

Regler för hundar, reklam och alkohol

Hur lågt får markisen hänga, var måste hunden vara kopplad, får du dricka alkohol på picknicken och får du smälla av raketer utan tillstånd? Allt detta och en hel del annat styrs av allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommunen.

Hur ordning och säkerhet ska skötas på offentlig plats styrs i ordningslagen. Men kommunen kan lägga till ytterligare bestämmelser för hur den allmänna ordningen ska upprätthållas.

De nuvarande ordningsföreskrifterna gäller sedan kommunfullmäktige antog dem i juni 2014.

Bestämmelserna gäller till exempel lastning av varor, schaktning, buller, markiser,
affischering, högtalarsändning, insamling av pengar, förtäring av alkohol,
fyrverkerier och hundar.

Markiser och högtalare

Föreskrifternas tionde paragraf handlar om markiser, flaggor, skyltar och häckar. Den säger att markiser, flaggor och skyltar inte får sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter. För cykelbana gäller 3,2 meter och för körbana 4,6 meter.

Att informera eller göra reklam via högtalare på offentlig plats är inte tillåtet
utan tillstånd av polisen. Det samma gäller att sätta upp affischer och reklam
på offentlig plats.

Alkohol på picknicken

Om du tänker dig en picknick i sommarkvällen och packar ner lite vin och öl till maten i korgen bör du tänka dig för innan du breder ut filten och dukar upp. Man får nämligen inte dricka alkohol var som helst om det inte sker i samband med servering som är tillåten enligt gängse regler. I Värnamo centrum gäller förbudet i ett område som begränsas av järnvägen (kust- till kustbanan), Lagastigen, Enehagsvägen, Kyrkogatan, Vattengatan och Tånnögatan (där den ansluter till järnvägen). Samma förbud gäller Mariatorget och Vråens centrum.

karta centrum

Innanför de röda strecken får du inte dricka alkohol ute i det fria enligt de lokala ordningsföreskrifterna, såvida det inte sker där tillstånd finns för servering.

Koppla hunden

Paragraf 16 i föreskrifterna handlar om hundar. Den säger att hundar alltid ska vara kopplade på försäljningsplatser medan torghandel pågår, lekplatser, elljus- och motionsspår och idrottsområden. Under tiden 15 april till 15 september gäller
att hunden ska vara kopplad även i parker och planteringar.

Under samma tid får hunden inte rastas eller bada på allmänna badplatser. Undantag för den regeln är hundbaden vid Osudden och Prostsjön. Där finns ordningsregler uppsatta.

Fyrverkerier är okej ibland

I princip ska du söka tillstånd hos polisen om du vill använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor inom detaljplanerat område. Men från klockan 17 på
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 2 följande dag
går det bra att skjuta raketer utan tillstånd. Dock ska man ta stor hänsyn och se
till att vare sig människor eller egendom skadas.

Vill du veta mer om de lokala ordningsföreskrifterna, kan du läsa hela dokumentet.

Lokala ordningsföreskrifter för Värnamo kommunPDF

Publicerad 2017-02-28
av Anita Johansson

Skriv ut