Första hjälpen - agerande vid olycka/sjukdom

Första hjälpen inklusive HLR

När en olycka eller sjukdom inträffar står man oftast ensam.
De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur stora chanser den skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att höja din kunskap om hur man bör agera om någon drabbas av en olycka eller sjukdom.

Innehåll i utbildningen:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Första hjälpen (L-ABC)
  • Fika

Tid:

3 timmar

Antal deltagare:

4 - 16

Kostnad:

5.370 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare.

Första hjälpen inklusive HLR & D-HLR

Som ovan men med hjärtstartare/defibrillator.

Innehåll i utbildningen:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Hjärt- och lungräddning med defibrillator (D-HLR)
  • Första hjälpen (L-ABC)
  • Fika

Tid:

6 timmar

Antal deltagare:

4 - 6

Kostnad:

8.600 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare.

Granskad 2017-01-01
av Maria Kauppinen

Skriv ut