Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver få vara sig själv och känna det man känner. Ibland kan man ha dåligt självförtroende eller känna oro över att saker i livet inte blir som man vill.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Vänd dig hit när det är akut

Vänd dig hit när du mår dåligt under skoltid

Olika anledningar till att man mår dåligt

Klicka vidare för att se var du kan vända dig när du har problem som handlar om:

Misstänker du att ett barn far illa?

Vänd dig hit om du misstänker att ett barn far illa

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut