Mat

Mat är en viktig del av livet och förgyller vardagen samt är en förutsättning för välbefinnande. Det gäller både för den som är ung eller gammal, frisk eller sjuk. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för god hälsa. Inom omsorgsförvaltningen arbetar vi aktivt med att måltiden och servicen kring den håller en hög kvalitet.  Måltiden ska vara en viktig del av vardagen och ett av de stora glädjeämnena.

Restauranger på äldreboenden

Pensionärer, anhöriga/gäster till boende på särskilt boende samt till personer som vistas på korttidsplats samt anställda i Värnamo kommun får äta i äldreomsorgens restauranger. Lunch inkl. dessert och kaffe kostar för pensionär 69 kr, och för anhöriga och gäster 77 kr. Storhelgsbuffé motsvarar dubbelt lunchpris pensionär/gäst 138 kr/154 kr.

Om ni är ett större sällskap på fem personer eller fler som önskar äta i restaurangen vill vi gärna att ni förbeställer dagen innan före kl 14:00. Detta för att vi ska kunna ge bästa service.

Om du vill ge bort ett presentkort på luncher vid någon av restaurangerna i kommunens äldreboenden, finns det i två valörer två eller fem luncher. Presentkortet gäller endast i den restaurang där det köptes.

Matdistribution

Matdistribution innebär en varm måltid som levereras sju dagar/vecka direkt hem till din bostad vid lunchtid. Maten tillagas i något av kommunens kök och levereras av hemtjänstpersonal. Den är behovsprövad och ansökan görs till en biståndshandläggare i kommunen.

Måltidspolicy

En Mat- och måltidspolicy är antagen av omsorgsnämnden. Syftet är att stärka den äldres/funktionshindrades hälsa och välbefinnande samt säkra kvalité, service och etik kring måltiderna.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut