Dagverksamhet

För dig som har någon psykisk funktionsnedsättning finns en social verksamhet med många olika aktiviteter på Vråengården.

Vill du i stället ha en plats med sysselsättning under arbetsliknande former hjälper vi dig med detta genom att tillsammans hitta en plats som passar dig på ett företag eller i någon kommunal verksamhet.

Vråengårdens aktiviteterPDF

Ansökan

Dagverksamhet är en insats som är behovsprövad. Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut