Boendestöd

Du som har någon funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att du ska ha möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt eget boende.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödinsatserna är individuella och det är viktigt att du är delaktig i hur stödet ska se ut för att du ska få den hjälp du behöver.

Ansökan

Boendestöd är en insats som är behovsprövad. Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och beslut.

Granskad 2016-12-07
av Ingela Zander

Skriv ut