Familjehem

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj som av medborgarnämnden (socialnämnden) godkänns att ta emot ett barn 0-18 år för stadigvarande vård och fostran. Familjehemmet blir ställföreträdande föräldrar för det placerade barnet under en kortare eller längre tid och kommer att vara den familj som ansvarar för barnets vardag. Barnet kan vara placerat enligt socialtjänstlagen (SoL), vilket betyder att föräldrar godkänt placeringen eller med hjälp av tvångslagsstiftning.

Hur ska ett familjehem vara?

  • Familjen bör ha haft en trygg och stabil situation de senaste åren.
  • Bra familjehemsföräldrar är vanliga människor med sunt förnuft och gott hjärta. De är trygga och nöjda med sin tillvaro och har förmåga att leva sig in i en annan människas livssituation.
  • Det ska finnas tid och rum för ett barn till, till exempel möjlighet till eget rum, tid för hjälp med läxläsning och möjlighet till fritidsaktiviteter. 

Är du intresserad av att bli familjehem?

Du som är intresserad av att bli familjehem vänder dig till Familjehemsresursen i Jönköpings län. Det är en gemensam verksamhet för kommunerna i länet.

Det är Familjehemsresursen som rekryterar och utbildar familjer som vill bli familjehem. Det är också dem du ska kontakta om du vill du veta mer.

Familjehemsresursen i Jönköpings län.länk till annan webbplats

Jag vill göra en intresseanmälan.länk till annan webbplats

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut