Barns efternamn

Ett nyfött barn får sitt efternamn automatiskt om föräldrarna är gifta och har samma efternamn. Om föräldrarna inte har samma efternamn men redan har gemensamma barn får det nyfödda barnet samma namn som det senast födda syskonet.

Anmälan av efternamn

I alla andra fall får barnet det efternamn som föräldrarna anmäler till Skatteverket. Om ni inte gör någon anmälan inom tre månader från barnets födelse får barnet mammans efternamn.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet vara fastställt innan barnet kan få pappans efternamn.

Byta efternamn

Du har rätt att byta till din andra förälders efternamn eller till eller till det efternam som en av dina föräldrar haft som ogift. Är du under 18 år har du rätt att byta efternamn flera gånger men när du fyllt 18 år har du bara rätt att byta en gång.

Om du som förälder vill ändra barnets efternamn måste barnet godkänna namnbytet om barnet har fyllt 12 år.

I vissa fall måste även namnbytet godkännas av:

  • förälder som inte är vårdnadshavare till barnet
  • styvförälder
  • maka/make/partner i nuvarande eller tidigare äktenskap/partnerskap.

Om man är ensam vårdnadshavare kan man vända sig till domstol för att kräva namnändring. Familjerätten brukar då göra en utredning som underlag för beslutet.

Granskad 2017-07-19
av Anita Johansson

Skriv ut