Stipendier och fonder

Värnamo kommuns sociala samfond

Ändamål

Målgruppen för utdelning är enligt stadgarna behövande inom Värnamo kommun. Medel får dock inte delas ut för att täcka behov som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Till följd av låg avkastning finns det totalt endast ca 1 000 kr att dela ut 2017 från Värnamo kommuns sociala samfond och Johannes och Anna Nothins minnesfond. Då många ansöker kommer beloppet per person endast vara ringa.

 

Johannes och Anna Nothins minnesfond

Ändamål

Fondmedel kan beviljas för att lämna stöd till sjuka och behövande inom Värnamo stad. Medel får dock inte delas ut för att täcka behov som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan

Du ansöker genom att skriva ett brev där du talar om till vilket ändamål du söker. Beskriv också din ekonomiska situation - inkomst och förmögenhet. Skriv också om du har sökt från andra fonder.

Ansökan skickas till Omsorgsnämnden, 331 83 Värnamo.
Ansökningarna behandlas en gång om året.

Senaste ansökningsdag är den 31 mars och beslut tas i slutet av maj.

Granskad 2016-11-28
av Ewa Leander

Skriv ut