Klimatsmart stadsbusstrafik

I höst får Värnamo världens första stadstrafik helt driven av klimatsmarta laddhybridbussar.

Det nya stadsbussnätet innebär fler linjer, tätare turer och även helgtrafik.

Utgår från stationen

Den nya trafiken planeras för start i september 2017 och målsättningen är att nå 200 000 resor per år inom tre år jämfört med dagens cirka 50 000 resor per år.

Omvandlingen av stadstrafiken sker i nära samarbete mellan Länstrafiken i Jönköping och Värnamo kommun och tillsammans med bland annat Nettbuss, Volvo, ABB och Värnamo Energi.

Bussarna kommer att utgå från busstationen och täcka större delen av staden med halvtimmestrafik på vardagar mellan kl. 6.00 och 22.00. Det är en klar förbättring jämfört med dagens timmestrafik. Helt nytt är att Värnamo också får helgtrafik, planen är att det ska gå bussar varje timme mellan kl. 9.00 och 19.00.

Förberedelserna pågår

Förberedelserna pågår för fullt och märks tydligt i stadsbilden, till exempel:

  • Grävarbete pågår vid Doktorsgatan nära lasarettet.
  • Långtidsparkeringen utmed Västermogatan vid järnvägsstationen byggs om. Här placeras laddstationen som förser bussarna med el och det ska finnas plats för tre till fyra bussar samtidigt.
  • Hållplatsen vid Finnvedens gymnasium är redan ombyggd.

Om bussarna

Volvo levererar de nya bussarna, som ger 75–90 procents lägre utsläpp av koldioxid än en vanlig dieselbuss.

Bussarna är så kallade laddhybrider vilket innebär att de laddas under cirka fem minuter för att sedan gå ut på linje under 20-25 minuter. Energiåtgången för Volvos elhybrid är upp till 60 procent lägre jämfört med en dieselbuss Euro 6. Bussen kan köra cirka 70 procent av rutten på el och är tyst och avgasfri vid eldrift.

Tunga fordon som drivs på traditionella drivmedel är en betydande källa till bullerstörning även inomhus. Eldrivna bussar däremot har en betydligt lägre ljudnivå från motorsystemet och har inte samma lågfrekventa påverkan som diesel- eller gasdrivna fordon. Med hjälp av så kallad zone management-system kan elhybridbussarnas drift regleras så att dieseldriften används enbart i mindre bullerkänsliga områden. Ljudnivån vid eldrift ligger i nivå med vanlig samtalston.

Sedan tidigare har Volvo provverksamhet med den här typen av bussar i bland annat Göteborg och Hamburg.

Laddstolpen

Laddstolpen är utsrustad med en snabbladdare med en laddningseffekt på 150-450 kW. Laddningen sker snabbt och enkelt genom att bussen parkerar under stolpen. Kommunikationen mellan bussen och laddstolpen sker trådlös via wifi.

Bussens batteri, som sitter på taket, laddas snabbt upp innan det är dags för bussen att ta en ny tur ut på stan. Varje laddning beräknas ta cirka sex minuter.

Själva elen i laddstolpen är 100 procent förnybar, delvis producerad i lokala vattenkraftverk samt i Värnamos klimatsmarta biokraftvärmeverk. Förutom att den nya eldrivna busstrafiken kommer att vara tystare så kommer den därmed dessutom att bidra till en bättre stadsmiljö tack vare minskade avgaser och en bättre luftkvalitet.

Nyheter om stadsbussprojektet

27 juni 2017: Nu är laddstationen på plats

8 maj 2017: Stationsområdet förbereds för elbussarna

19 januari 2017: Klart med leverans av elhybridbussar och laddstationlänk till annan webbplats

16 december 2016: 6,6 miljoner för att främja hållbar stadsmiljö

25 oktober 2016: Enklare och smartare att åka stadsbuss i Värnamo nästa år

29 juni 2016: Ny stadstrafik planeras i Värnamo

Laddstation för elbussar.
Här ska den nya teminalen med laddstation byggas.

Här, längs Västermogatan, ska den nya teminalen med laddstation byggas.

Så här planeras det nya stationsområdet se ut.

Så här planeras det nya stationsområdet se ut.

Väderskyddet vid den nya hållplatsen vid gymnasieskolan.

Väderskyddet vid den nya hållplatsen vid gymnasieskolan.

Granskad 2017-08-02
av Ingela Zander

Skriv ut