Visioner och framtidsidéer

Värnamo vill växa, om 20 år vill vi vara 40 000 invånare. Men vi vill inte växa på vilket sätt som helst. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.

Vision

Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.

Övergripande mål

Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling.

Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver.

Klimat – klimatsmarta val underlättas.

Kvalitet – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för.

Kriterier för övergripande mål

Hållbarhet

Attraktivitet

Trygghet

Tillväxt

Värdegrund

 • Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:
 • Sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
 • Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
 • Samverka och ta tillvara varandras kompetenser
 • Respektera varandras åsikter, roller och funktioner
 • Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet

Ledarvärderingar

 • Vi finns till för andra
 • Alla är viktiga
 • Alltid bättre
 • Engagerade ledare påverkar
 • Vi tar ansvar

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut