Vård och omsorg om äldre

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar återkommande rapporter med jämföresler av vården och omsorgen om äldre.

I öppna jämförelser presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.

Öppna jämförelser Äldrelänk till annan webbplats

 

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut