Information och hemsidor

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning av kommunernas information till medborgarna på webbplatsen. Testpersonerna som har undersökt webbplatsen har funnit svaren på 80% av frågorna som har ställts, inom två minuter.

Öppna jämförelser: Information till alla 2014länk till annan webbplats

Öppna jämförelser: Information till alla 2015länk till annan webbplats


Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut