Företagsklimat

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Företagsklimat 2016: Företagarna nöjda med kommunens service

De företagare som hade ärenden hos samhällsbyggnadsförvaltningen under 2016 är nöjda med den service de fick. Så nöjda att Värnamo kommun klättrar från plats 55 till plats 29 i den mätning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort. I mätningen deltog 139 kommuner.


Värnamo kommun fick gott betyg av företagarna även i den senaste mätningen, som gällde de företagare som varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen under 2016. Det totala så kallade nöjd kund-indexet, NKI, låg vid förra mätningen på 71. Vid mätningen 2016 ökade indexet till 76.

Öppna jämförelser Löpande insikt Företagsklimatlänk till annan webbplats

Granskad 2017-05-04
av Anneli Forsgren

Skriv ut