Företagsklimat

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Öppna jämförelser Löpande insikt Företagsklimatlänk till annan webbplats

Granskad 2017-03-30
av Anneli Forsgren

Skriv ut