Sammanträdesdagar

Upphandlingsnämndens sammanträden äger som regel rum en måndag i månaden, kl 13.30, i Ks salen, Stadshuset.

 

2016

2016-08-22

2016-09-19 Inställt

2016-10-24

2016-11-28

2016-12-12

2017

2017-01-16

2017-02-20

2017-03-13

2017-04-10

2017-05-15

2017-06-12

2017-08-21

2017-09-18

2017-10-16

2017-11-13

2017-12-11

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut