Ledamöter

Servicenämnden har nio ledamöter.

Helena Ruderfors (C) ordförande, Ibrahim Candemir (KD), förste vice ordförande och Lennart Palm (S), andre vice ordförande i servicenämnden.

Helena Ruderfors (C) ordförande, Ibrahim Candemir (KD), förste vice ordförande och Lennart Palm (S), andre vice ordförande i servicenämnden.

Granskad 2017-02-28
av Carita Forsell

Skriv ut