Sammanträdesdagar

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder tisdag en gång per månad. Det är inga sammanträden i juli.

Sammanträdena börjar klockan 13.00.

2017

24 januari

28 februari

28 mars

25 april

16 maj, klockan 08.00 - 12.00

27 juni

22 augusti

19 september

17 oktober

14 november

12 december

Granskad 2017-01-01
av Ingela Zander

Skriv ut