Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämnden har nio ledamöter.

Håkan Johansson (KD), ordförande, Haris Sibonic (c), förste vice ordförande och Bo Svedberg (S), andre vice ordförande.

Håkan Johansson (KD), ordförande, Haris Sibonic (c), förste vice ordförande och Bo Svedberg (S), andre vice ordförande.

Granskad 2017-02-07
av Anita Johansson

Skriv ut