Ärendelistor

Samhällsbyggnadsnämndens ärendelistor är en förteckning över de ärenden som behandlas på nämndens sammanträde.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PUL) har vi plockat bort vissa personuppgifter i våra ärendelistor innan de har publicerats på webbplatsen.

Granskad 2017-05-24
av Christin Granberg

Skriv ut