Protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder som regel andra och fjärde helgfria onsdagen varje månad utom i juli och december.

Protokollen blir tillgängliga först sedan de justerats. Namn på enskilda personer har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN, med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL). Originalprotokoll finns på omsorgsförvaltningen.

 

Granskad 2016-11-30
av Ewa Leander

Skriv ut