Ledamöter

Omsorgsnämnden har nio ledamöter. Nämnden sammanträder i regel två gånger per månad.

Arnold Carlzon (KD), ordförande, Karl-Mats Bodestad (M), förste vice ordförande och Kent Blixt (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden.

Arnold Carlzon (KD), ordförande, Karl-Mats Bodestad (M), förste vice ordförande och Kent Blixt (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden.

Granskad 2017-02-07
av Anita Johansson

Skriv ut