Protokoll

Medborgarnämnden sammanträder oftast två gånger per månad. Det är inga sammanträden i juli.

Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats. Namn på enskilda personer har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN, med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL). Originalprotokoll finns på medborgarförvaltningen.

Granskad 2017-01-17
av Ingela Zander

Skriv ut