Sammanträdesdagar

Kulturnämndens sammanträden äger som regel rum en onsdag i månaden, kl 14.00, i konferensrummet, Kulturhuset Cupolen.

2016

20 januari
18 februari
5 april
Inställt 23 mars
20 april
18 maj

17 augusti
21 september
19 oktober
16 november
7 december

 

2017

25 januari
22 februari
29 mars
26 april
23 maj (tisdag)

30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
13 december

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut