Protokoll

Kulturnämnden har nio ledamöter och träffas som regel en onsdag i månaden kl 14.00 på Kulturhuset Cupolen.

Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats. Originalprotokollen finns på kulturförvaltningen.

Granskad 2017-01-17
av Ingela Zander

Skriv ut