Ledamöter

Kulturnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Kulturnämndens sammanträden äger som regel rum en onsdag i månaden.

Eva Törn (M), ordförande, Peter Johnsson (KD), förste vice ordförande och Senesa Besic (S), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Eva Törn (M), ordförande, Peter Johnsson (KD), förste vice ordförande och Senesa Besic (S), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Granskad 2017-02-07
av Anita Johansson

Skriv ut